Bảo hiểm cháy nổ nhà: bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Bảo hiểm cháy nổ nhà: bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Với mỗi người Việt, ngôi nhà là niềm tự hào, là tài sản giá trị về cả tinh thần và vật chất. Chương trình “Bảo hiểm cháy nổ nhà: bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân” của Inon sẵn sàng đồng hành và bảo vệ toàn diện cho mái ấm gia đình bạn trước mọi rủi ro cháy, nổ.

Bảo hiểm tai nạn dành cho Lái xe và Người ngồi trên xe

Bảo hiểm tai nạn dành cho Lái xe và Người ngồi trên xe

Đối tượng bảo hiểm

 • Con người

Người được bảo hiểm

 • Lái xe và những người khác được chở trên xe môtô

Phạm vi bảo hiểm

 • Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tại nạn trong khi: Xe đang hoạt động; đang lên xuống xe, qua phà, qua đò, qua cầu.
Bảo hiểm thiệt hại vật chất ô tô

Bảo hiểm thiệt hại vật chất ô tô

Đối tượng bảo hiểm

 • Xe ô tô lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

 • BSH bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:
 •  Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Người được bảo hiểm
 •  Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên.
 • Mất toàn bộ xe do bị trộm, bị cướp.
 •  Hành vi ác ý, cố tình phá hoại (loại trừ hành vi ác ý, cố tình phá hoại của Bên mua bảo hiểm, Chủ xe, Người được bảo hiểm, Người điều khiển xe và những người có quyền lợi liên quan đến sở hữu, khai thác và sử dụng Xe ô tô).
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm

 • Trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô

Người được bảo hiểm

 • Chủ xe ô tô tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe.
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3

Phạm vi bảo hiểm.

a. Các rủi ro được bảo hiểm.

Người bảo hiểm nhận bảo hiểm cho các rủi ro bất ngờ không lường trước được gây ra tai nạn và làm phát sinh trách nhiệm dân sự của chủ xe. Công ty bảo hiểm bồi thường những thiệt hại về vật chất, về người, về tài sản được tính toán theo những nguyên tắc nhất định. Theo mục 3 điều 11 chương II thì công ty bảo hiểm còn phải thanh toán cho chủ xe những chi phí mà họ đã chi ra nhằm phòng ngừa hạn chế thiệt hại. Những chi phí này chỉ được bồi thường khi nó phát sinh sau khi tai nạn xảy ra và được coi là chi phí cần thiết và hợp lý.

Trách nhiệm bồi thường của công ty boả hiểm được hạn mức trong mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng hay giấy chứng nhận bảo hiểm. Như vậy bản thân chủ xe phải tự bảo hiểm cho phần trách nhiệm vượt quá mức này (theo mục 3 điều 2 chương I QĐ số 299/QĐ – BTC/1998).

Trong BHTNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, cac sthiệt hại nằm trong phạm vi trách nhiệm của người bảo hiểm bao gồm:

– Thiệt hạ về tính mạng và tình trạng sức khoẻ của bên thứ ba.

– Thiệt hại về tài sản hàng hoá của bên thứ ba.

– Thiệt hại về tài sản làm thiệt hại đến kết quả kinh doanh hoặc giảm thu nhập.

– Các chi phí cần thiết và hợp lý để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hạn chế thiệt hại, các chi phí đề xuất của cơ quan bảo hiểm (kể cả biện pháp không mang lại hiệu quả).

Những thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của những người tham gia cứu chữa, ngăn ngừa tai nạn, chi phí cấp cứu và chăm sóc nạn nhân người được bảo hiểm mà công ty bảo hiểm có thẻ mở rộng phạm vi bảo hiểm của mình cho những rủi ro khác. Những bảo đảm bổ xung xong BHTNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba kéo theo một khoản phí đóng thêm của người khác được bảo hiểm.

b. Các rủi ro loại trừ: theo điều 13 chương II QĐ 299/1998/QĐ – BTC.

Người được bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các vụ tai nạn mặc dù có phát sinh trách nhiệm dân sự của chủ xe trong các trường hợp sau:

– Tai nạn xảy ra do hành động xấu, cố ý của chủ xe, lái xe.

– Tai nạn xảy ra do hành động xấu, cố ý của người thứ ba.

– Xe không có giấy phép lưu hành.

– Lái xe chưa đủ tuổi lái xe theo quy định của pháp luật.

– Lái xe không có bằng lái hoặc có những không hợp lệ hoặc bằng lái xe bị đình chỉ hay tạm giữ.

– Điều khiển xe trong tình trạng say rượu, bia, ma tuý, hay các chất kcíh thích tương tự khác…

– Lái xe sử dụng không được sự đồng ý của chủ xe.

– Xe được sử dụng để chuyên chở chất cháy, chất nổ trái phép.

– Xe trở quá trọng tải hoặc quá số khách quy định.

– Xe có hệ thống lái ben phải.

– Xe sử dụng để tập lái hoặc đua thể thao.

– Xe đang sửa chữa hay đang trong thời gian chạy thử sau khi sửa chữa.

– Xe không đủ điều kiện kỹ thuật và thiết bị an toàn để lưu hành.

– Đồ vật trở trên xe rơi xuống đường gây thiệt hại cho người thứ ba.

– Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp, bị cướp trong tai nạn.

– Thiệt hại đối với người không phải là người thứ ba như đã nêu ở phần đối tượng bảo hiểm.

– Thiệt hại gián tiếp do xe bị tai nạn làm ngưng trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm giá thương mại.

– Chiến tranh và các nguyên nhân tương tự khác chiến tranh.

– Tai nạn xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ nước sở tại tham gia bảo hiểm (trừ một số trường hợp có thoả thuận từ trước)

– Lái xe gây tai nạn bỏ trốn.

Ngoài ra người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với tài sản đặc biệt như: vàng, bạc, đá, quý, tiền đồ cổ, tranh ảnh quý, thi hài, hài cốt…

Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô

Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô

Các loại trừ bảo hiểm:

– Hành động cố ý của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

– Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy.

– Lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp.

– Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

– Chiến tranh, khủng bố, động đất.

– Thiệt hại đối với vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe ô tô

Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe ô tô

Các loại trừ bảo hiểm:

– Hành động cố ý của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

– Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy.

– Lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp.

– Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

– Chiến tranh, khủng bố, động đất.

– Thiệt hại đối với vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.