Quyền lợi của khách hàng :

Bảo hiểm Best Choice bảo vệ bạn trước nhưng rủi ro ốm đau, bệnh tật, tai nạn trong cuộc sống

Chi trả bảo hiểm tối đa lên tới 310 triệu đồng với quyền lợi bảo hiểm con người và 120 triệu đồng với quyền lợi sản phẩm thẻ với mức phí chỉ từ 400,000 VNĐ/ năm

Mua bảo hiểm nhanh chóng, nhận ngay giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Thủ tục bồi thường nhanh gọn

Quyền lợi bảo hiểm con người :

Tai nạn, bệnh tật, ốm đau, thai sản phải nằm viện hoặc phãu thuật (trợ cấp trong thời gian điều trị nằm viện tối đa lên đến 500,000 vnđ/ ngày)

Tử vong do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Tử vong do tai nạn

Quyền lợi sản phẩm thẻ :

Bảo hiểm rút tiền tại ATM(trường hợp rút tiền từ máy ATM và bị cướp giật)

Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ (trường hợp thẻ ngân hàng bị thất lạc hoặc bị mất cắp)

Người được bảo hiểm cần thoả mãn các điều kiện sau :

Từ 17 đến 65 tuổi;

Người không bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong;

Người không bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.

  • Bảo hiểm Best Choice bảo vệ bạn trước nhưng rủi ro ốm đau, bệnh tật, tai nạn trong cuộc sống
  • Chi trả bảo hiểm tối đa lên tới 310 triệu đồng với quyền lợi bảo hiểm con người và 120 triệu đồng với quyền lợi sản phẩm thẻ với mức phí chỉ từ 400,000 VNĐ/ năm
  • Mua bảo hiểm nhanh chóng, nhận ngay giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử
  • Thủ tục bồi thường nhanh gọn