“PTI – Vững Tâm An” là một chương trình bảo hiểm cho rủi ro tử vong và chi phí y tế phát sinh do tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Với mức phí bảo hiểm chỉ từ 130.000 đồng, khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi lên đến 120 triệu đồng. Đặc biệt, Quỹ hỗ trợ mùa dịch sẽ đồng hành và san sẻ cùng khách hàng trước các nguy cơ tổn thất xảy ra do Covid 19.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

  • Người Việt Nam hoặc nước ngoài không quá 70 tuổi đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam (Không bị động kinh, tâm thần; không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA QUỸ HỖ TRỢ

  • Là khách hàng tham gia chương trình PTI Vững Tâm An không có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh hoặc thuộc diện bị cách ly theo quy định của Nhà nước trước ngày bắt đầu bảo hiểm theo GCN/HĐBH đi kèm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  • 3 gói sản phẩm với mức chi trả quyền lợi lên đến 120 triệu đồng, thời hạn linh hoạt 3 tháng, 6 tháng, 1 năm.
  • 100% số tiền bảo hiểm với trường hợp tử vong/thương tật vĩnh viễn trong vòng 124 tuần kể từ thời điểm xảy ra tai nạn.
  • Chi phí điều trị y tế phát sinh do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.
  • Tham gia quỹ Hỗ trợ, bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ tổn thất do dịch bệnh gây ra.
  • Mức bồi thường tối đa lên đến 120 triệu đồng
  • Nhiều gói lựa chọn linh hoạt thời hạn từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm
  • Tham gia Quỹ hỗ trợ miễn phí, bảo vệ trước các nguy cơ do dịch bệnh gây ra