Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Bảo hiểm xe máy bắt buộc có tên gọi đầy đủ là Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy. Đây là một trong những loại giấy tờ mà người điều khiển xe cơ giới phải mang theo khi tham gia giao thông tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ra ngày 16/02/2016.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

 • Trách nhiệm dân sự của chủ xe máy

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

 • Chủ xe máy  tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các tổ chức, cá nhận khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy chỉ từ 55,000đ (giá chưa gồm và chiết khấu khuyến mãi khác).
 • Mức trách nghiệm lên đến 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn với thiệt hại về người;
 • Mức trách nghiệm lên đến 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn với thiệt hại về tài sản;
 • Giấy Chứng nhận bảo hiểm điện tử, Dễ dàng – Tiện lợi – Bảo mật cao, luôn sẵn sàng khi bạn cần chỉ với một chiếc điện thoại.
 • Quyền lợi bảo hiểm đảm bảo – thủ tục bồi thường nhanh gọn;
 • Áp dụng đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật).
 • Mức bồi thường tối đa lên đến 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn với thiệt hại về người
 • Mức bồi thường tối đa lên đến 50 triệu đồng/vụ tai nạn với thiệt hại về tài sản
 • Giúp bạn yên tâm trên mọi nẻo đường