BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TOÀN BỘ
  • Bảo vệ toàn diên các rủi ro do các thiệt hại về tài sản cùng các chi phí phát sinh sau tổn thất để Quý khách hàng các thể yên tâm để ở/sinh hoạt;
  • Trường hợp ngôi nhà và/hoặc tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại hoặc mất mát thuộc phạm vi bảo hiểm, HBH chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế hoặc xây mới (nếu không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc toàn bộ ngôi nhà và/hoặc tài sản đó;
  • Việc xây mới hoặc thay mới cho ngôi nhà và các tài sản bảo hiểm bị thiệt hại dựa trên nguyên tắc thay thế lại ngôi nhà và/hoặc tài sản tương tự, cùng kích cỡ, tính năng và chủng loại nhưng không vượt quá giá trị tài sản được bảo hiểm khi còn mới.
  • Bảo vệ toàn diện ngôi nhà của bạn
  • Mức bồi thường tối đa lên đến 10 tỷ đồng
  • Giúp bạn yên tâm xây dựng hạnh phúc tổ ấm