Bảo hiểm xe ô tô toàn diện

Bảo hiểm xe ô tô toàn diện

SẢN PHẨM TÍCH HỢP 5 TRONG 1 Bảo hiểm xe ô tô toàn diện tích hợp đầy đủ các sản phẩm bảo hiểm sau: Bảo hiểm bắt buộc TNDS xe ô tô; Bảo hiểm TNDS tự nguyện xe ô tô; Bảo hiểm vật chất xe ô tô; Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và […]
Bảo hiểm Bắt buộc TNDS xe ô tô

Bảo hiểm Bắt buộc TNDS xe ô tô

Bảo hiểm xe ô tô: Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc có tên gọi đầy đủ là Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô. Đây là một trong những loại giấy tờ mà người điều khiển xe cơ giới phải mang theo khi tham gia giao thông tại Việt Nam theo […]
Bảo hiểm Vật chất và TNDS xe ô tô

Bảo hiểm Vật chất và TNDS xe ô tô

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM Trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô Phần vật chất ô tô BỒI THƯỜNG TỔN THẤT BỘ PHẬN Hãng bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả […]
Bảo hiểm Bắt buộc TNDS xe máy

Bảo hiểm Bắt buộc TNDS xe máy

Bảo hiểm xe máy bắt buộc: Bảo hiểm xe máy bắt buộc có tên gọi đầy đủ là Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô – xe máy. Đây là một trong những loại giấy tờ mà người điều khiển xe cơ giới phải mang theo khi tham gia giao thông tại […]
Bảo hiểm Vững tâm an

Bảo hiểm Vững tâm an

“PTI – Vững Tâm An” là một chương trình bảo hiểm cho rủi ro tử vong và chi phí y tế phát sinh do tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Với mức phí bảo hiểm chỉ từ 130.000 đồng, khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi lên đến 120 triệu đồng. […]