Riêng tư & Bảo mật

Chúng tôi, Công ty Cổ phần InOn- Đơn vị chủ quản của Hệ thống và Thương hiệu InOn (www.inon.vn)(sau đây gọi tắt là “InOn”)luôn xem trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Do vậy, chúng tôi đưa ra các thông tin dưới đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có quyền gì và làm thế nào bạn có thể liên lạc với chúng tôi.

Khi chúng tôi nói về “dữ liệu cá nhân”, có nghĩa là chúng tôi muốn đề cập đến các thông tin cá nhân của bạn, ví dụ tên, ngày sinh và thông tin liên lạc của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc nhằm mục đích tuân thủ theo các yêu cầu luật định hoặc quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp bạn không thể cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn, rất tiếc là chúng tôi cũng sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó.

Chúng tôi có thể thay đổi Thông điệp bảo mật này theo thời gian và phiên bản mới nhất sẽ được cập nhật trên trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên định kỳ kiểm tra thông điệp bảo mật trên trang mạng của chúng tôi, vì phiên bản Thông điệp bảo mật được hiển thị trên trang mạng của chúng tôi là phiên bản được cập nhật gần nhất.

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn một cách nghiêm túc và sử dụng nhiều biện pháp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ khi được truyền từ máy tính của bạn và lưu trữ trên các máy tính của chúng tôi (Mã hóa theo giao thức bảo mật Secure Sockets Layer – SSL, Tường lửa và Quyền truy cập)

 1. CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI SẼ THU THẬP VÀ XỬ LÝ

1.1    Thông tin cá nhân và thông tin liên lạc chi tiết, ví dụ chức vụ, họ tên, thông tin liên lạc chi tiết và lịch sử liên lạc chi tiết; thông tin tài liệu du lịch; ngày sinh, giới tính và/hoặc tuổi của bạn; quốc tịch, bản sao giấy tờ nhận dạng bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);

1.2    Thông tin chi tiết về người thụ hưởng, ví dụ chủ hợp đồng bảo hiểm và người thụ hưởng của các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

1.3    Các thành viên trong gia đình (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);

1.4    Hồ sơ liên lạc của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như lịch sử các cuộc gọi của bạn đến số điện thoại của trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và, nếu bạn liên lạc với chúng tôi bằng các dịch vụ trực tuyến hoặc qua ứng dụng điện thoại thông minh của chúng tôi, các chi tiết như dữ liệu vị trí điện thoại di động, địa chỉ IP và địa chỉ MAC;

1.5    Sản phẩm và dịch vụ, bạn đã mua từ chúng tôi, cũng như những sản phẩm bạn quan tâm và đã nắm giữ và các phương thức thanh toán liên quan được bạn sử dụng;

1.6     Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các yêu cầu bồi thường bảo hiểm và tình trạng thanh toán các yêu cầu bồi thường này (và các chi tiết khác liên quan đến vấn đề này);

1.7    Phân tích dữ liệu tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện riêng cho bạn, bao gồm lịch sử liên lạc và thông tin về việc bạn có mở các tài liệu này hay nhấp vào đường link liên kết;

1.8    Thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu qua với các Đối tác tiếp thị của chúng tôi, chẳng hạn như hợp đồng bảo hiểm, thế chấp tài sản, dịch vụ tiết kiệm hoặc các dịch vụ và sản phẩm tài chính;

1.9    Thông tin chúng tôi có được từ các bên thứ ba, bao gồm thông tin về rủi ro bảo hiểm, định giá, lịch sử yêu cầu bồi thường, các trường hợp nghi ngờ gian lận và lịch sử sử dụng;

1.10   Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có được từ tổ chức tham chiếu tín dụng và Cơ quan Phòng chống Gian lận, bao gồm lịch sử tín dụng, tình hình tài chính và lịch sử tài chính do các tổ chức này công bố công khai hoặc các thông tin chia sẻ cho chúng tôi;

1.11  Thông tin gian lận, nợ và trộm cắp, bao gồm chi tiết về số tiền bạn nợ, các trường hợp nghi ngờ là gian lận hoặc trộm cắp và chi tiết của bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để lừa đảo;

1.12   Thông tin hồ sơ tội phạm, bao gồm các cáo buộc phạm tội;

1.13    Thông tin về hồ sơ sức khỏe/y tế của bạn hoặc nếu bạn là khách hàng dễ bị tổn thương, nếu bạn đăng ký bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm nhân thọ;

1.14    Thông tin về tài sản của bạn, chẳng hạn như vị trí, giá trị, số phòng, loại tài sản và công việc xây dựng mà bạn đã thực hiện (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);

1.15    Chi tiết tình hình tài chính của bạn, ví dụ tiền lương và chi tiết khoản thu nhập khác, chi tiết về khoản tiết kiệm của bạn, chi tiết về chi tiêu và phương thức thanh toán của bạn;

1.16    Chi tiết về tất cả các khoản vay và khoản vay hiện tại của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);

1.17    Thông tin về tình trạng việc làm của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ);

1.18    Thông tin về tình trạng người chiếm hữu tài sản của bạn, chẳng hạn như bạn là người thuê nhà, sống với cha mẹ hay là chủ sở hữu của tài sản nơi bạn sống tại thời điểm nộp đơn;

1.19    Tình trạng cư trú và/hoặc tình trạng công dân của bạn;

1.20    Tình trạng hôn nhân, gia đình, lối sống hoặc hoàn cảnh xã hội của bạn (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ). Ví dụ, số người phụ thuộc bạn có hoặc nếu bạn là góa phụ hoặc người góa vợ;

1.21    Thông tin chúng tôi mua từ bên thứ ba, bao gồm thông tin về nhân khẩu học, chi tiết về tình hình tài chính nổi bật, danh sách tiếp thị, thông tin có sẵn công khai và thông tin có thể thể hiện được mức độ liên quan của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi với bạn;

1.22    Sự thấu hiểu của chúng về bạn và các khách hàng mà chúng tôi có được từ phân tích hoặc lập hồ sơ cá nhân cho các khách hàng;

1.23    Giao dịch của bên thứ ba; chẳng hạn như khi một người không phải là chủ tài khoản sử dụng dịch vụ, thông tin về người đó và giao dịch; và

1.24    Thông tin thuế (nếu có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ). Ví dụ, có liên quan đến các tài khoản đầu tư.

 1. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

2.1      Trực tiếp từ bạn và bất kỳ thông tin nào từ các thành viên gia đình, cộng sự hoặc người thụ hưởng sản phẩm và dịch vụ;

2.2      Thông tin về bạn được tạo ra khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

2.3      Từ một nhà môi giới hoặc một bên trung gian khác (ví dụ: đại lý, nhà phân phối, đối tác kinh doanh), các bên mà chúng tôi có hợp tác để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc cung cấp báo giá cho bạn;

2.4      Các công ty đối tác liên kết với InOn, nếu bạn đã từng đăng ký mua hoặc đã mua sản phẩm từ các công ty này;

2.5      Cookie, dịch vụ định vị, địa chỉ IP khi bạn truy cập trang mạng hoặc ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi bạn điền vào biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi trong trang mạng hoặc ứng dụng của chúng tôi;

2.6      Các bên thứ ba như công ty bảo hiểm, đại lý, nhà cung cấp, tổ chức tài chính, cá nhân y tế, tòa án hoặc hồ sơ thông tin đã được công bố công khai;

2.7      Bảng câu hỏi và thông tin liên lạc chi tiết khi bạn tham gia khảo sát, hội nghị nhà đầu tư, các buổi hội thảo hoặc khi bạn cập nhật thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi trên trang mạng của chúng tôi;

2.8      Từ các nguồn khác như Cơ quan phòng chống gian lận, tổ chức tham chiếu tín dụng, người cho vay khác và các thông tin đã được công bố công khai (ví dụ: danh bạ điện thoại, phương tiện truyền thông xã hội, các trang mạng, các bài báo), các tổ chức thu hồi nợ, các tổ chức khác để hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện tội phạm, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật; và

2.9      Chúng tôi mua thông tin về bạn hoặc khách hàng nói chung từ các bên thứ ba bao gồm thông tin nhân khẩu học, chi tiết các phương tiện đi lại, lịch sử yêu cầu bồi thường, thông tin về gian lận, danh sách quảng cáo tiếp thị, thông tin đã được công bố công khai và thông tin khác để giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 1. CHÍNH SÁCH COOKIE

3.1      Trang mạng của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn sử dụng trang mạng và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang mạng của mình. Cookie là một tệp nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn. Cookie chứa thông tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn muốn làm điều này, xin vui lòng xem mục trợ giúp trong trình duyệt của bạn.

3.2      Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

3.2.1   Cookie cần thiết cho trang mạng, đây là các cookie cần phải có để phục vụ hoạt động của trang  mạng của chúng tôi. Ví dụ, các cookie cho phép bạn đăng nhập vào trang mạng của chúng tôi một cách an toàn;

3.2.2   Cookie phân tích/quản lý hoạt động: các cookie này cho phép chúng tôi nhận ra và đếm số lượng người dùng truy cập vào trang mạng của chúng tôi và theo dõi cách người dùng truy cập di chuyển xung quanh trang mạng của chúng tôi khi họ đang sử dụng nó. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của trang mạng, ví dụ, cải tiến để giúp người dùng tìm kiếm những thứ họ cần một cách dễ dàng; và

3.2.3   Cookie chức năng: chúng được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang mạng của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung của chúng tôi cho bạn, chào bạn bằng tên và ghi nhớ sở thích của bạn (ví dụ: lựa chọn ngôn ngữ hoặc khu vực của bạn).

3.3      Bằng cách tiếp tục sử dụng trang mạng của chúng tôi, bạn chấp nhận chúng tôi sử dụng các loại cookie như đã nêu ở trên.

 1. CÁCH THỨC VÀ LÝ DO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BAN

4.1      Chúng tôi, InOn và các đối tác kinh doanh sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác, cho các mục đích sau:

Mục đích Cơ sở pháp lý
Quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn và cung cấp mọi dịch vụ liên quan như đã thảo luận với bạn trước khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc để thực hiện các bước trước khi ký hợp đồng với bạn.
Thực hiện kiểm tra bằng cách thông qua các tổ chức như tổ chức tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm hoặc thông tin đã được công bố công khai (xem thêm nội dung trình bày trong Phần “Kiểm tra tham khảo”).
Cung cấp dịch vụ khách hàng – như trả lời thắc mắc của bạn hoặc thông báo cho bạn biết các thay đổi. Cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn. Sau khi hợp đồng chúng tôi ký với bạn hoàn tất, đây là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ của chúng tôi với bạn.
Tự động ra quyết định hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn (xem thêm nội dung trình bày trong Phần “Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn”).
Lưu giữ thông tin của bạn và thực hiện các công việc quản lý nội bộ khác.
Tuân thủ với các yêu cầu pháp quy hoặc pháp lý khác. Tuân thủ với các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Thiết kế và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm và tài chính liên quan. Lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thiết kế và cải tiến sản phẩm, cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng, phát triển kinh doanh và hiểu rõ hơn về cách sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Tiến hành nghiên cứu và phân tích thống kê (bao gồm cả việc sử dụng các công nghệ mới).

4.2   Ngoài ra, chúng tôi, InOnvà các đối tác kinh doanh của chúng tôi, sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi, cùng với các thông tin khác, để gửi cho bạn các ưu đãi tiếp thị trực tiếp bằng phương tiện điện tử và phi điện tử bao gồm qua đường bưu điện, cũng như gửi cho bạn thông tin giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Cơ sở pháp lý chúng tôi trình bày bên trên được xây dựng dựa trên sự đồng thuận với bạn.

4.3       Chúng tôi chia sẽ dữ liệu cá nhân của bạn với ai và tại sao

4.3.1   Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân và sức khỏe của bạn trong nội bộ InOnvà với các đối tác kinh doanh tài chính/sức khỏe và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn các công ty bảo hiểm, luật sư, ngân hàng, kế toán, tổ chức tài chính, bên ủy thác và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ quản lý, viễn thông, máy tính, thanh toán, in ấn, mua lại hoặc các dịch vụ khác để cho phép chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh), các công ty thẩm định hóa đơn y tế, các công ty thẩm định yêu cầu bồi thường, hiệp hội và hiệp đoàn trong cùng ngành, các bên đồng sở hữu hợp đồng bảo hiểm hoặc khoản đầu tư, cố vấn chuyên nghiệp, nhà nghiên cứu, tổ chức tham chiếu tín dụng, tổ chức thu hồi nợ, tổ chức tài chính/y tế và các bên đối tác để thực hiện các mục đích được nêu trong Phần “Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của ban”. Nếu bạn có chung hợp đồng bảo hiểm với người khác, thì người đó cũng có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan phòng chống tội phạm tài chính, bất kỳ cơ quan lập pháp, tư pháp hoặc hành pháp nào khác.

4.3.2   Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở một quốc gia khác ngoài quốc gia mà bạn cư trú. Trong phạm vi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến. Khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chi tiết các biện pháp bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi đang sử dụng.

4.4        Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định

4.4.1    Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ khi bạn (hoặc đồng sở hữu hợp đồng bảo hiểm với bạn) là khách hàng của chúng tôi và trong khoảng thời gian sáu năm sau khi kết thúc mối quan hệ khách hàng hoặc lâu hơn nếu pháp luật yêu cầu. Có thể có những trường hợp cụ thể khi chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn (chẳng hạn như khi có tranh chấp xảy ra).

 1. KIỂM TRA THAM KHẢO

5.1     Đối với một số sản phẩm nhất định, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức tham chiếu tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm, cơ quan phòng chống tội phạm tài chính hoặc thông tin có sẵn công khai để giúp chúng tôi kiểm tra danh tính của bạn, cũng như để tránh gian lận và rửa tiền; điều này có thể bao gồm kiểm tra các địa chỉ hiện tại hoặc trước đây của bạn. Những kết quả này có thể được ghi lại để tham khảo trong tương lai.

5.2     Những kết quả kiểm tra này cũng có thể được sử dụng cho một nhà đầu tư, chủ sở hữu hợp đồng chung hoặc người mà bạn đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân của mình. Nếu chúng tôi mất liên lạc với bạn, chúng tôi có thể sử dụng các tổ chức này để xác minh địa chỉ của bạn nhằm giúp chúng tôi liên lạc với bạn.

5.3        Mọi việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ luôn được thực hiện an toàn.

 1. CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG HOẶC TẠO HỒ SƠ CÁ NHÂN CỦA BẠN

6.1     Chúng tôi, InOn, Đối tác kinh doanh và Đối tác tiếp thị của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động ảnh hưởng đến bạn hoặc tạo hồ sơ cá nhân khác cho bạn (ví dụ: hồ sơ tiếp thị).

 1. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHẠY CẢM CỦA BẠN

7.1     Đối với một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, chúng tôi sẽ cần xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sức khỏe, di truyền, định danh sinh trắc học và khuynh hướng giới tính. Trong phạm vi chúng tôi cần sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý loại dữ liệu cá nhân này theo cách được mô tả trong Phần “Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn” , “Kiểm tra tham khảo” và “Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra quyết định tự động hoặc tạo hồ sơ cá nhân của bạn”, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết về điều này khi chúng tôi thu thập các thông tin này từ bạn và xin nhận được sự chấp thuận của bạn.

 1. QUYỀN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

8.1     Khi nói đến cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8.2     Trong khi đó, nếu bạn hiện đang cư trú tại Châu Âu, các quyền bổ sung theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) có thể được áp dụng. Như vậy, bạn có thể:

8.2.1   Yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn miễn phí (chúng tôi có thể tính phí yêu cầu của bạn nếu không có cơ sở rõ ràng hoặc bị lạm dụng quá mức);

8.2.2   Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một tổ chức khác theo yêu cầu của bạn;

8.2.3     Yêu cầu chúng tôi điều chỉnh bất cứ dữ liệu cá nhân nào bị sai hoặc không đầy đủ;

8.2.4     Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn nếu không còn cần thiết cho các mục đích được nêu trong Phần “Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi sẽ thu thập và xử lý” hoặc nếu không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý dữ liệu;

8.2.5    Giới hạn cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc rút lại sự đồng ý (bao gồm cả việc đồng ý cho phép đưa ra quyết định tự động dựa trên dữ liệu cá nhân) mà bạn đã chấp thuận cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

8.2.6   Phản đối chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả việc tạo lập hồ sơ cá nhân của bạn) hoặc xử lý dữ liệu khác dựa trên lợi ích hợp pháp; và

8.2.7    Khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc cơ quan quản lý độc lập khác về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

8.3      Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình hoặc muốn giải thích về các quyền này, bạn có thể liên lạc với chúng tôi trong phần Liên hệ.

8.4     Nếu bạn cần nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn cho Người Kiểm Soát Dữ Liệu

8.4.1     Cá nhân của bạn là InOn Chúng tôi có thể theo dõi hoặc ghi lại các cuộc gọi hoặc bất kỳ liên lạc nào khác mà chúng tôi có với bạn. Điều này có thể là để đào tạo, bảo mật hoặc để giúp chúng tôi kiểm tra chất lượng.

8.4.2     Người Kiểm Soát Dữ Liệu – Cá nhân, pháp nhân, cơ quan nhà nước, các cơ quan hoặc tổ chức khác, riêng rẻ hoặc cùng nhau, xác định mục đích và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân.

 1. THAY MẶT NGƯỜI KHÁC CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA HỌ

9.1      Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân về người khác (hoặc nhiều người khác), bạn nên được chỉ định và ủy quyền bởi người đó để hành động thay họ. Điều này bao gồm cung cấp sự đồng ý để:

9.1.1   Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của họ và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như chúng tôi đã giải thích trong các Phần ở trên);

9.1.2     Bạn sẽ nhận được các thông báo bảo vệ thông tin thay mặt họ.

9.2      Nếu vì bất kỳ lý do nào bạn quan tâm đến việc liệu bạn có được phép cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử bên dưới trước khi gửi cho chúng tôi bất cứ thông tin gì.

 1. TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

10.1    Chúng tôi, InOn, đối tác kinh doanh của chúng tôi, và đối tác tiếp thị vẫn sẽ gửi cho bạn thông tin qua hình thức các bài đăng về các sản phẩm và dịch vụ của InOnvà các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận.

10.2    Ngoài ra, theo thời gian, chung tôi InOnmong muốn gởi thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và các ưu đãi đặc biệt cho bạn qua các phương tiện điện tử. Chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu bạn đồng ý cho chúng tôi liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử.

10.3    Và nếu bạn thay đổi ý định và/hoặc bạn muốn từ chối nhận tiếp thị trực tiếp phi điện tử, thì bạn cứ cho chúng tôi biết. Chỉ cần sử dụng một trong các tùy chọn trong mục Liên hệ với chúng tôi.

 1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

11.1    Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình trong Phần “Quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn” hoặc nếu bạn yêu cầu bất kỳ thông tin nào theo thông báo này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo nhiều cách khác nhau.

11.1.1    Gọi cho đường dây nóng của chúng tôi: 0899.300.800

11.1.2    Gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

11.1.3    Hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại văn phòng:Tòa nhà Thiên Bảo, 47 – 49 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.