Bảo hiểm Bắt buộc TNDS xe ô tô

Bảo hiểm Bắt buộc TNDS xe ô tô

Bảo hiểm xe ô tô: Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc có tên gọi đầy đủ là Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô. Đây là một trong những loại giấy tờ mà người điều khiển xe cơ giới phải mang theo khi tham gia giao thông tại Việt Nam theo […]
Bảo hiểm Vật chất và TNDS xe ô tô

Bảo hiểm Vật chất và TNDS xe ô tô

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM Trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô Phần vật chất ô tô BỒI THƯỜNG TỔN THẤT BỘ PHẬN Hãng bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả […]
Bảo hiểm Vật chất xe ô tô

Bảo hiểm Vật chất xe ô tô

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM Phần vật chất ô tô BỒI THƯỜNG TỔN THẤT BỘ PHẬN Hãng bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất […]