Bảo hiểm Vững tâm an

Bảo hiểm Vững tâm an

“PTI – Vững Tâm An” là một chương trình bảo hiểm cho rủi ro tử vong và chi phí y tế phát sinh do tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Với mức phí bảo hiểm chỉ từ 130.000 đồng, khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi lên đến 120 triệu đồng. […]