Bảo hiểm thiệt hại vật chất ô tô

Bảo hiểm thiệt hại vật chất ô tô

Đối tượng bảo hiểm

  • Xe ô tô lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

  • BSH bồi thường cho Bên mua bảo hiểm/Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:
  •  Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Người được bảo hiểm
  •  Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên.
  • Mất toàn bộ xe do bị trộm, bị cướp.
  •  Hành vi ác ý, cố tình phá hoại (loại trừ hành vi ác ý, cố tình phá hoại của Bên mua bảo hiểm, Chủ xe, Người được bảo hiểm, Người điều khiển xe và những người có quyền lợi liên quan đến sở hữu, khai thác và sử dụng Xe ô tô).
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm

  • Trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô

Người được bảo hiểm

  • Chủ xe ô tô tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe.