Bảo hiểm máy móc 

Bảo hiểm máy móc 

Bảo hiểm máy móc 

  • là hình thức bảo hiểm vật chất cho các thiết bị và máy móc thi công đang hoạt động tại công trường xây dựng như cần cẩu, xe lu, máy trộn xi măng, máy xúc, máy đóng cọc, máy đầm.
Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành là hình thức bảo hiểm vật chất cho các công trình dân dụng, công nghiệp, xây lắp… đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, đường xá, đê kè, cầu cống, sân bay …

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

  • Bảo hiểm cho các máy móc thiết bị bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm. Một số rủi ro chính được bảo hiểm như: thiên tai, cháy nổ, lật đổ, đâm va … trong phạm vi công trường thi công.
Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

  • Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…).
  • Rủi ro chính có thể được bảo hiểm: Cháy, nổ, thiên tai, lũ lụt, trách nhiệm phát sinh đối với bên thứ 3…
Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

  • Thông thường Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực khi công trình khởi công.
  • Hợp đồng bảo hiểm kết thúc thời hạn khi công trình hoàn thành và được bàn giao hoặc đưa vào sử dụng.