Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Đối tượng bảo hiểm 

 • Con người

Người được bảo hiểm

 • Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam từ 1 tuổi đến 65 tuổi

Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:

 • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư;
 • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
 • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

 

 Bảo hiểm tai nạn con người

 Bảo hiểm tai nạn con người

Phạm vi bảo hiểm

Với bảo hiểm tai nạn của Inon, khách hàng sẽ được bảo hiểm bất cứ nới đâu và bất cứ khi nào:

 • Bảo hiểm khi bị tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày
 • Bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông
 • Bảo hiểm khi bị tại nạn khi đang làm việc
Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao

Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao

Phạm vi bảo hiểm

Với bảo hiểm tai nạn của Inon, khách hàng sẽ được bảo hiểm bất cứ nới đâu và bất cứ khi nào:

 • Bảo hiểm khi bị tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày
 • Bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông
 • Bảo hiểm khi bị tại nạn khi đang làm việc
Bảo hiểm giáo viên

Bảo hiểm giáo viên

– Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục: bảo hiểm có hiệu lực ngay sau người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ

– Đối với hợp đồng bảo hiểm không liên tục: Trường hợp ốm đau bệnh tật: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ. Trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ lấy u nang buồng trứng, điều trị thai sản: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Trường hợp sinh đẻ bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 270 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm

Bảo hiểm toàn diện học sinh

Bảo hiểm toàn diện học sinh

Điều kiện A: Bảo hiểm cho trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật.

Hiệu lực bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm. Những hợp đồng tái tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.

Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Inon sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều kiện B: Bảo hiểm cho trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.

Hiệu lực bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm hoàn thành thủ tục đóng phí theo quy định.

Quyền lợi bảo hiểm:

– Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Inon sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, bảo hiểm Inon trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật

– Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do chính hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Inon sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.

Điều kiện C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Hiệu lực bảo hiểm:
– Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

– Hợp đồng tái tục mặc nhiên có hiệu lực kể từ khi đóng phí cho kỳ tiếp theo.

Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, Bảo hiểm Inon trả tiền theo Bảng tỷ lệ phẫu thuật ban hành kèm theo

Điều kiện D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản, thương tật thân thể do tai nạn

Hiệu lực bảo hiểm:

– Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật.

– Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi đóng phí bảo hiểm đối với trường hợp tai nạn hoặc hợp đồng tái tục liên tục.

Quyền lợi bảo hiểm:

Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện, Bảo hiểm Inon trả trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% – 0.5% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày/năm.

Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện

Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện

Phạm vi bảo hiểm

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do các nguyên nhân sau:

 • Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.
 • Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện.

Quyền lợi

Được bồi thường nếu bị chết hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện.

Khách hàng có thể mua thêm điều khoản bổ sung mở rộng phạm vi bảo hiểm do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra ngoài phạm vi hộ đăng ký sử dụng điện (giới hạn lãnh thổ Việt Nam).

Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm Trách nhiệm Người Sử dụng Lao động bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường cho nhân viên đối với những tổn thương thân thể phát sinh trong quá trình làm việc xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Người Được Bảo hiểm.

Quyền lợi

Người sử dụng lao động có thể chịu trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho nhân viên/người phụ thuộc đối với thương tật thân thể/tử vong do tai nạn phát sinh trong quá trình làm việc.

Theo điều kiện điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm, chi phí pháp lý và các chi phí khác cũng được chi trả với sự xác nhận bằng văn bản của Công ty bảo hiểm.

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

– Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục: bảo hiểm có hiệu lực ngay sau người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ

– Đối với hợp đồng bảo hiểm không liên tục: Trường hợp ốm đau bệnh tật: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ đối với trường hợp chết không do tai nạn. Trường hợp chết do tai nạn bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Hiện nay hầu hết khách hàng đều chủ động mua cho người thân và gia đình gói bảo hiểm sức khỏe hoặc gói bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật bên cạnh bảo hiểm y tế toàn dân. Chỉ với mức phí tham gia chỉ từ vài trăm nghìn 1 năm khách hàng sẽ nhận được sự trợ cấp tài chính lớn hơn thế gấp nhiều lần nếu chẳng may có rủi ro phải nằm viện điều trị.

Bảo hiểm kết hợp con người

Bảo hiểm kết hợp con người

Để chia sẻ những lo lắng cùng bạn và gia đình và các cơ quan tổ chức bảo hiểm Bảo Việt cung các sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm chi phí y tế và phẫu thuật … của Bảo Việt sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho bạn và người thân 24/7, giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Ưu điểm của gói bảo hiểm kết hợp con người này giá rẻ, thông tin gắn gọn dễ hiểu, cấp bảo hiểm nhanh chóng.

Phù hợp cho mọi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp để bảo vệ bạn cũng như nhân viên của mình trước những rủi ro về tai nạn.Để chia sẻ những lo lắng cùng bạn và gia đình và các cơ quan tổ chức bảo hiểm Bảo Việt cung các sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm chi phí y tế và phẫu thuật … của Bảo Việt sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho bạn và người thân 24/7, giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Ưu điểm của gói bảo hiểm tai nạn kết hợp con người này giá rẻ, thông tin gắn gọn dễ hiểu, cấp bảo hiểm nhanh chóng. Phù hợp cho mọi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp để bảo vệ bạn cũng như nhân viên của mình trước những rủi ro không lường trước được.